RUS text below

UKR

Polonicatimes (ex Go Poland) стартував в листопаді 2017 року на хвилі зростання інтересу до якісних і достовірних новин з Польщі та світу. З появою ресурсу українці, які живуть у Польщі або збираються туди отримали можливість дізнаватися про новини Польщі рідною мовою в режимі онлайн. Згодом тематика порталу була розширена, відкриті нові теми та залучена ширша аудиторія та автори у різних країнах.

Приймаємо до публікації тексти сторонніх авторів на платній основі, купуємо цікаві статті на загальних умовах. Рукописи не повертаються та не рецензуються.

RUS

Polonicatimes (ex Go Poland) стартовал в ноябре 2017 года на волне роста интереса к качественным и достоверным новостям из Польши. С появлением ресурса украинцы, живущие в Польше или собирающиеся туда, получили возможность узнавать новости Польши на родном языке в режиме онлайн. Впоследствии тема портала была расширена, открыты новые темы и привлечена более широкая аудитория и авторы из разных стран.

Принимаем к публикации тексты сторонних авторов на платной основе, покупаем интересные статьи на общих условиях. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Contacts us:

Каteryna Kliuieva
Poste Restante
Bpost Postkantoor Gent Stationswijk
9000 Gent